loader

Anathpindik Pariwar Mahila Credit Co-op. Society

Foto

Anathpindik Pariwar Mahila Credit Co-op. Society

our schemes

Anathpindik Pariwar Mahila Credit Co-op. Society

1: तात्काळ कर्ज योजना, 2: सावित्रीआई ब्रिगेड कर्ज योजना, 3: वैयक्तिक कर्ज योजना, 4: तात्काळ व्यवसाय कर्ज योजना, 5: सुवर्ण बचत योजना, 6: आवर्त बचत ठेव योजना

Dr. Saroj Aglave


Dr. Saroj Aglave
President
Anathpindik Pariwar Mahila Credit Co-op. Society

1.पाच वर्षांपासून महिलांच्या हितकारिता सतत सेवार्थ

2.प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग

3. सांगणीकृत कार्यालय

4. ४ वर्षात ५० कोटी पेक्षा जास्त आर्थिक उलाढाल

5. ४ वर्षात ४ कलेक्शन सेंटर

Anathpindik Pariwar Mahila Credit Co-op. Society
foto
created by : Mahesh S. Patrikar (National Web Media)

contact us